środa, marca 19, 2008

Errata

Autorka pragnie sprostować oczywistą pomyłkę pisarską, która pojawiła się w pierwszym wpisie. Zamiast obłąkani czytelnicy powinno być zbłąkani.

Autorka prosi o niedoszukiwanie się w niefortunnym wyrażeniu ani zamiaru obrażenia Czytelników, ani też chęci zdobycia poklasku Krytyków. Tanie chwyty tego rodzaju nie są bowiem zgodne z kodeksem etycznym przyjętym przez początkującą Autorkę. Wersja oficjalna to omsknięcie się palca na klawiaturze.

Brak komentarzy: